Betoog schrijven en argumenten met 3 tips.

Argumenten zijn binnen een betoog essentieel. Zonder argumenten geen betoog.

Er zijn verschillende manieren om met het bedenken en gebruiken van argumenten om te gaan binnen een betoog.

1)Je kunt een meervoudige argumentatie gebruiken. Je noemt dan alle argumenten die voor je onderwerp van belang zijn. Deze manier is het gemakkelijkst toe te passen.

2) Je kunt werken met een tegenargumentatie. Dan noem je alle tegenargumenten en weerlegt ze een voor een. Het is wel erg belangrijk dat je de tegenargumenten goed weg kunt werken. Het moet echt geloofwaardig zijn. Anders sla je de plank volledig mis en is je lezer het misschien eens met de argumenten die je tegen je argumentatie in gaan.

3) Je kunt ook werken met afwegingsargumentatie. Je noemt hier de voor- den de nadelen en weegt ze af. Maar het moet duidelijk worden dat de argumenten die voor zijn veel zwaarder wegen dan die tegen zijn. Jij kunt natuurlijk zelf behoorlijk zwakke tegenargumenten bedenken, maar als het je lukt om sterke tegenargumenten te ontmaskeren dan heb je veel punten gescoord.


Klik hier!